Interaction of 0.53 μm laser pulse with millimeter-scale plasmas generated by gasbag target

Zhichao Li, Jian Zheng, Xiaohua Jiang, Zhebin Wang, Dong Yang, Huan Zhang, Sanwei Li, Qiang Yin, Fanghua Zhu, Ping Shao, Xiaoshi Peng, Feng Wang, Liang Guo, Peng Yuan, Zheng Yuan, Li Chen, Shenye Liu, Shaoen Jiang, Yongkun Ding
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4729332
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication