High pressure nano-tomography using an iterative method

Junyue Wang, Wenge Yang, Steve Wang, Xianghui Xiao, Francesco De Carlo, Yijin Liu, Wendy L. Mao
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4726249