The structural stability of AlPO4-5 zeolite under pressure: Effect of the pressure transmission medium

Hang Lv, Mingguang Yao, Quanjun Li, Ran Liu, Bo Liu, Shuangchen Lu, Linhai Jiang, Wen Cui, Zhaodong Liu, Jing Liu, Zhiqiang Chen, Bo Zou, Tian Cui, Bingbing Liu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4726222
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication