Ferromagnetic Josephson switching device with high characteristic voltage

Timofei I. Larkin, Vitaly V. Bol’ginov, Vasily S. Stolyarov, Valery V. Ryazanov, Igor V. Vernik, Sergey K. Tolpygo, Oleg A. Mukhanov
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4723576
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication