Structure, piezoelectric, and ferroelectric properties of BaZrO3 substituted Bi(Mg1/2Ti1/2)O3-PbTiO3 perovskite

Longlong Fan, Jun Chen, Huajun Kang, Laijun Liu, Liang Fang, Jinxia Deng, Ranbo Yu, Xianran Xing
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4722286
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication