Tunable photovoltaic effects in transparent Pb(Zr0.53,Ti0.47)O3 capacitors

  • Bin Chen, Zhenghu Zuo, Yiwei Liu, Qing-Feng Zhan, Yali Xie, Huali Yang, Guohong Dai, Zhixiang Li, Gaojie Xu, Run-Wei Li
  • Applied Physics Letters, April 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.4709406

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.4709406

In partnership with:

Link to American Institute of Physics showcase