Surface plasmon on topological insulator∕dielectric interface enhanced ZnO ultraviolet photoluminescence

Zhi-Min Liao, Bing-Hong Han, Han-Chun Wu, L. V. Yashina, Yuan Yan, Yang-Bo Zhou, Ya-Qing Bie, S. I. Bozhko, K. Fleischer, I. V. Shvets, Qing Zhao, Da-Peng Yu
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3703320
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication

The following have contributed to this page: Karsten Fleischer