Electromagnetic responses of magnetic conductive hollow fibers

Lianwen Deng, Heng Luo, Shengxiang Huang, Liang Zhou, Zhaowen Hu, Kesheng Zhou, Peng Xiao
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3702878