Tunable deformation and electronic properties of single-walled ZnO nanotubes under a transverse electric field

Yanzong Wang, Baolin Wang, Qinfang Zhang, Jijun Zhao, Daning Shi, Seiji Yunoki, Fanjie Kong, Ning Xu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3699311
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication