On the role of grain boundaries in nanocrystalline γ-Fe2O3 under high pressure

Dongmei Zhang, Yongsheng Zhang, Yang Gao, Yonghao Han, Chunxiao Gao, Yanzhang Ma, Chunxiao Cheng, Ke Yu
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3695459
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication