Dominant ultraviolet electroluminescence from p-ZnO:As/n-SiC(6H) heterojunction light-emitting diodes

Zhifeng Shi, Xiaochuan Xia, Wei Yin, Shikai Zhang, Hui Wang, Jin Wang, Long Zhao, Xin Dong, Baolin Zhang, Guotong Du
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3694025
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication