Plasmonic reflectors and high-Q nano-cavities based on coupled metal-insulator-metal waveguides

Jing Chen, Jian Yang, Zhuo Chen, Yi-Jiao Fang, Peng Zhan, Zhen-Lin Wang
  • AIP Advances, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3688767
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication