Silicon layer intercalation of centimeter-scale, epitaxially grown monolayer graphene on Ru(0001)

Shixuan Du, Xingjiang Zhou, A. H. Castro Neto, Hong-Jun Gao, Jinhai Mao, Li Huang, Yi Pan, Min Gao, Junfeng He, Haitao Zhou, Haiming Guo, Yuan Tian, Qiang Zou, Lizhi Zhang, Haigang Zhang, Yeliang Wang
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3687190
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication