Monte Carlo simulation study of positron generation in ultra-intense laser-solid interactions

Yonghong Yan, Yuchi Wu, Zongqing Zhao, Jian Teng, Jinqing Yu, Dongxiao Liu, Kegong Dong, Lai Wei, Wei Fan, Leifeng Cao, Zeen Yao, Yuqiu Gu
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3686109
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication