Threading dislocation reduction in transit region of GaN terahertz Gunn diodes

Liang Li, Lin-An Yang, Jin-Cheng Zhang, Jun-Shuai Xue, Sheng-Rui Xu, Ling Lv, Yue Hao, Mu-Tong Niu
  • Applied Physics Letters, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3685468
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication