A pancake-shaped nano-aggregate for focusing surface plasmons

Shao Ying Huang, Weng Cho Chew, Yang G. Liu, Bae-Ian Wu, H. W. Choi
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3681377