Enhancement of omnidirectional photonic band gaps in one-dimensional dielectric plasma photonic crystals with a matching layer

Hai-Feng Zhang, Shao-Bin Liu, Xiang-Kun Kong, Liang Zou, Chun-Zao Li, Wu-shu Qing
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3680628
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication