Micromagnetic studies on exchange coupled composite recording media

Hailong Xie, Hongjia Li, Ying Wang, Kaiming Zhang, Yi Wang, Zhenghua Li, Jianmin Bai, Fulin Wei, Dan Wei
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3679450