Structure and properties of epitaxial perovskite Pb(Zr0.52Ti0.48)O3/La0.7Sr0.3MnO3 heterostructures

Cheng Zou, Yuan-Fu Chen, Ping-Jian Li, Rui Fan, Bing Peng, Wen-Xu Zhang, Ze-Gao Wang, Xin Hao, Jing-Bo Liu, Wan-Li Zhang, Yan-Rong Li, Run-Wei Li
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3677866
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication