Femtosecond laser-plasma interaction with prepulse-generated liquid metal microjets

D. S. Uryupina, K. A. Ivanov, A. V. Brantov, A. B. Savel’ev, V. Yu. Bychenkov, M. E. Povarnitsyn, R. V. Volkov, V. T. Tikhonchuk
  • Physics of Plasmas, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3675871
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication