Controlling split-ring resonators with light

Polina V. Kapitanova, Stanislav I. Maslovski, Ilya V. Shadrivov, Pavel M. Voroshilov, Dmitry S. Filonov, Pavel A. Belov, Yuri S. Kivshar
  • Applied Physics Letters, December 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3671617
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication