Flexible, ultrathin, and transparent sound-emitting devices using silver nanowires film

  • He Tian, Dan Xie, Yi Yang, Tian-Ling Ren, Yu-Xuan Lin, Yu Chen, Yu-Feng Wang, Chang-Jian Zhou, Ping-Gang Peng, Li-Gang Wang, Li-Tian Liu
  • Applied Physics Letters, December 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3671332

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1063/1.3671332

In partnership with: