E-field tuning microwave frequency performance of Co2FeSi/lead zinc niobate–lead titanate magnetoelectric coupling composites

Shandong Li, Ming Liu, J. Lou, Shawn Beguhn, Jianpeng Wu, Jie Qiu, Jianhua Lin, Zhiyi Cai, Yi Hu, Feng Xu, Jenq-Gong Duh, Nian X. Sun
  • Journal of Applied Physics, January 2012, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3670979
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication