The influence of plasma density decreasement by pre-pulse on the laser wakefield acceleration

Ke-Gong Dong, Yu-Chi Wu, Bin Zhu, Ying-Ling He, Wei-Min Zhou, Lei-Feng Cao, Hong-Jie Liu, Zong-Qing Zhao, Xian-Lun Wen, Chun-Ye Jiao, Wei Hong, Yu-Qiu Gu, Bao-Han Zhang, Xiao-Fang Wang
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3666041
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication