Magnetoelectric nonlinearity in magnetoelectric laminate sensors

Liangguo Shen, Menghui Li, Junqi Gao, Ying Shen, J. F. Li, D. Viehland, X. Zhuang, M. Lam Chok Sing, C. Cordier, S. Saez, C. Dolabdjian
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3665130