Pyroelectric properties of rhombohedral and tetragonal Pb(In1/2Nb1/2)-Pb(Mg1/3Nb2/3)-PbTiO3 crystals

Junjie Gao, Zhuo Xu, Fei Li, Chonghui Zhang, Zhenrong Li, Xiaoqing Wu, Linghang Wang, Yi Liu, Gaomin Liu, Hongliang He
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3662951
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication