Wurtzite ZnO (001) films grown on cubic MgO (001) with bulk-like opto-electronic properties

Hua Zhou, Hui-Qiong Wang, Lijun Wu, Lihua Zhang, Kim Kisslinger, Yimei Zhu, Xiaohang Chen, Huahan Zhan, Junyong Kang
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3647846
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication