Enhanced electrostatic discharge properties of nitride-based light-emitting diodes with inserting Si-delta-doped layers

Zhiyuan Zheng, Zimin Chen, Yulun Xian, Bingfeng Fan, Shanjin Huang, Weiqing Jia, Zhisheng Wu, Gang Wang, Hao Jiang
  • Applied Physics Letters, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3637599
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication