Step driven competitive epitaxial and self-limited growth of graphene on copper surface

Lili Fan, Zhen Li, Zhiping Xu, Kunlin Wang, Jinquan Wei, Xiao Li, Jie Zou, Dehai Wu, Hongwei Zhu
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3631775
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication