Zigzag GaN∕Ga2O3 heterogeneous nanowires: Synthesis, optical and gas sensing properties

Li-Wei Chang, Jan-Hau Chang, Jien-Wei Yeh, Heh-Nan Lin, Han C. Shih
  • AIP Advances, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3624331
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication