A wide-angle planar metamaterial absorber based on split ring resonator coupling

Yang Qiu Xu, Pei Heng Zhou, Hui Bin Zhang, Liang Chen, Long Jiang Deng
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3622675