Plasma creation by terahertz electromagnetic radiation

V. L. Bratman, V. G. Zorin, Yu. K. Kalynov, V. A. Koldanov, A. G. Litvak, S. V. Razin, A. V. Sidorov, V. A. Skalyga
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3622202
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication