Magnetodielectric response in 0.36BiScO3-0.64PbTiO3/La0.7Sr0.3MnO3 thin films and the corresponding model modifications

Shuai Zhang, Xianlin Dong, Feng Gao, Ying Chen, Fei Cao, Junyu Zhu, Xiaodong Tang, Genshui Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3610421
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication