Ultrathin multiband gigahertz metamaterial absorbers

Hui Li, Li Hua Yuan, Bin Zhou, Xiao Peng Shen, Qiang Cheng, Tie Jun Cui
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3608246