Growth and orientation dependence of electrical properties of 0.92Na0.5Bi0.5TiO3-0.08 K0.5Bi0.5TiO3 lead-free piezoelectric single crystal

Renbing Sun, Xiangyong Zhao, Qinhui Zhang, Bijun Fang, Haiwu Zhang, Xiaobing Li, Di Lin, Sheng Wang, Haosu Luo
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3601116
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication