Large electric-induced pyroelectric properties in (Pb0.87La0.02Ba0.1) (Zr0.7Sn0.24Ti0.06)O3 antiferroelectric ceramics with excess PbO

Qingfeng Zhang, Shenglin Jiang, Yike Zeng, Maoyan Fan, Guangzu Zhang, Yangyang Zhang, Yan Yu, Jing Wang, Jungang He
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3596577
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication