Resonant transport through graphene nanoribbon quantum dots

Yong-Jian Xiong, Bao-Ku Xiong
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3592204