Epitaxial growth of Bi2Se3 topological insulator thin films on Si (111)

Liang He, Faxian Xiu, Yong Wang, Alexei V. Fedorov, Guan Huang, Xufeng Kou, Murong Lang, Ward P. Beyermann, Jin Zou, Kang L. Wang
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3585673
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication