Interaction of two solitary waves in quantum electron-positron-ion plasma

Yan-Xia Xu, Zong-Ming Liu, Mai-Mai Lin, Yu-Ren Shi, Jian-Min Chen, Wen-Shan Duan
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3582089
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication