Charge transfer energy for Y2O3:Eu3+ nanophosphor

Chun-Yu Shang, Xiu-Qin Wang, Hui Kang, De-Ming Han
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3581056