Two dimensional cylindrical fast magnetoacoustic solitary waves in a dust plasma

Zhan-He Wang, Chang-Zheng Li, Liu Yao, Fa-Zhan Yang, Hai-Feng Liu, Shi-Qing Wang
  • Physics of Plasmas, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3574900
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication