Elastic, piezoelectric, and dielectric properties of Ba(Zr0.2Ti0.8)O3-50(Ba0.7Ca0.3)TiO3 Pb-free ceramic at the morphotropic phase boundary

Dezhen Xue, Yumei Zhou, Huixin Bao, Chao Zhou, Jinghui Gao, Xiaobing Ren
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3549173
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication