The effect of interelement dipole coupling in patterned ultrathin single crystal Fe square arrays

Li Sun, Pingkwanj Wong, Wen Zhang, Xiao Zou, Linqiang Luo, Ya Zhai, Jing Wu, Yongbing Xu, Hongru Zhai
  • Journal of Applied Physics, January 2011, American Institute of Physics
  • DOI: 10.1063/1.3544348
The author haven't yet claimed this publicationThe author haven't yet claimed this publication