Comparative Analysis of Modified Laparoscopic Swenson and Laparoscopic Soave Procedure for Short-Segment Hirschsprung Disease in Children

  • Yaohao Wu, LeXiang Zeng, Jie Zhang, Jiajia Zhou, Ronglin Qiu, Xiaogeng Deng
  • European Journal of Pediatric Surgery, August 2014, Thieme Publishing Group
  • DOI: 10.1055/s-0034-1384647

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1384647