Identification and Characterization of Anticancer Compounds Targeting Apoptosis and Autophagy from Chinese Native Garcinia Species

  • Danqing Xu, Yuanzhi Lao, Naihan Xu, Hui Hu, Wenwei Fu, Hongsheng Tan, Yunzhi Gu, Zhijun Song, Peng Cao, Hongxi Xu
  • Planta Medica, December 2014, Thieme Publishing Group
  • DOI: 10.1055/s-0034-1383356

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1055/s-0034-1383356