Open Achilles Tendon Defects: A 12-year Study on the Injury Mechanisms, Reconstructions, and Late Complications

  • Yong-Qing Xu, Yue-Liang Zhu, Liang-Bin Mei, Yi Wang, Fu-Bing Li, Lin-Hui Sun
  • Journal of Reconstructive Microsurgery, July 2014, Thieme Publishing Group
  • DOI: 10.1055/s-0033-1358787

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1055/s-0033-1358787