Core–shell coaxially structured triboelectric nanogenerator for energy harvesting and motion sensing

Zhumei Tian, Jian He, Xi Chen, Tao Wen, Cong Zhai, Zengxing Zhang, Jundong Cho, Xiujian Chou, Chenyang Xue
  • RSC Advances, January 2018, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c7ra12739a
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c7ra12739a

The following have contributed to this page: Zengxing Zhang