Patterning Bi2Se3 single-crystalline thin films on Si(111) substrates using strong oxidizing acids

Lei Gao, Handong Li, Wuyang Ren, Gaoyun Wang, Hui Li, Zhihua Zhou, Haining Ji, Xiaobin Niu, Zhiming Wang
  • RSC Advances, January 2017, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c7ra05317g
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c7ra05317g

The following have contributed to this page: Zhihua Zhou