Phase transition triggered aggregation-induced emission in a photoluminescent uranyl–organic framework

Xia Wang, Yanlong Wang, Xing Dai, Mark A. Silver, Wei Liu, Yuxiang Li, Zhuanling Bai, Daxiang Gui, Lanhua Chen, Juan Diwu, Ruhong Zhou, Zhifang Chai, Shuao Wang
  • Chemical Communications, January 2018, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c7cc09594e

The authors haven't yet claimed this publication.

Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c7cc09594e

In partnership with: