Electrospun ZIF-based hierarchical carbon fiber as an efficient electrocatalyst for the oxygen reduction reaction

Chao Liu, Jing Wang, Jiansheng Li, Jizi Liu, Chaohai Wang, Xiuyun Sun, Jinyou Shen, Weiqing Han, Lianjun Wang
  • Journal of Materials Chemistry A, January 2017, Royal Society of Chemistry
  • DOI: 10.1039/c6ta09193h
The author haven't finished explaining this publicationThe author haven't finished explaining this publication
Read Publication

http://dx.doi.org/10.1039/c6ta09193h

The following have contributed to this page: Professor Jiansheng Li